Waldemar Murek to ceniony i godny zaufania adwokat, który może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem oraz dobrymi opiniami – zarówno wśród swoich klientów, jak i w środowisku prawniczym. O jego wiedzy i doświadczeniu świadczy przebieg kariery zawodowej. Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach rozpoczął karierę jako prokurator. Zawód ten wykonywał w takich miastach, jak Częstochowa, Tarnowskie Góry i Chorzów. Przez pewien czas pełnił także funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego w Chorzowie, nabywając wiedzę, dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Aleksander Murek, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, rocznik 2014.
Aplikacja adwokacka w latach 2015-2018
Od 2019 roku jest adwokatem wpisanym w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie

Adwokat Waldemar Murek
Adwokat Aleksander Murek

Waldemar Murek posiada również doświadczenie jako adwokat prowadzący sprawy karne. Dowodem tego może być fakt, że pełnił rolę obrońcy w wielu głośnych procesach karnych, z powodzeniem broniąc swoich klientów. Zna się zwłaszcza na postępowaniach karnych, takich jak śledztwa, dochodzenia, postępowania karne i karno-sądowe. Przykładowe sprawy, w których może wspomóc poradą prawną oraz podjęciem odpowiednich kroków jako adwokat, to wypadki samochodowe, wyłudzenie podatku VAT i akcyzy, przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy czy wypadki przy pracy.

Prócz świetnego obeznania w prowadzeniu procesów karnych czy spraw gospodarczych, Waldemar Murek podejmie się również doradztwa, związanego z innym gałęziami prawa, na przykład z prawem rodzinnym. Jako adwokat podejmuje się pomocy w przeprowadzeniu rozwodów, sprawiając, że sprawa przebiega szybko i sprawnie, a wydane przez sąd orzeczenie jest korzystne dla klienta. Ponadto oferuje kompleksową pomoc podczas postępowania sądowego, sporządzając i wnosząc pozew, reprezentując stronę w sądzie, prowadząc negocjacje czy pomagając uzyskać alimenty od współmałżonka.

W latach 1993 – 2002 Waldemar Murek wykonywał zawód radcy prawnego, zdobywając tym samym zarówno umiejętności, jak i cenne doświadczenia. Podczas pracy jako radca świadczył usługi między innymi bankom, przedsiębiorstwom, biurom maklerskim, spółkom prawa handlowego oraz innym podmiotom gospodarczym. Udzielał również porad z zakresu prawa gospodarczego osobom fizycznym. Ta wieloaspektowa i wieloletnia współpraca sprawiła, że przyszły adwokat zdobył ogromną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu prowadzenia spraw gospodarczych.

Od 2002 roku wykonuje zawód adwokata, prowadząc swoje kancelarie adwokackie w Katowicach i Częstochowie. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Pełniąc zawód adwokata, podejmuje się doradztwa oraz reprezentowania stron w zakresie różnego rodzaju spraw. Jak zostało wspomniane, posiada wieloletnie doświadczenie oraz praktykę w prowadzeniu spraw gospodarczych. Jako adwokat specjalizuje się zwłaszcza w postępowaniach, które toczą się przed organami podatkowymi, prokuratorami i Sądami, doskonale radząc sobie ze sprawami, związanymi z podatkami (zwłaszcza tymi, obejmującymi kwestie podatku VAT i akcyzy). Dotyczy to na przykład spraw, wytoczonych przez Urząd Skarbowy czy Urzędy Celne i Izby Celne.

Kancelaria prawna Waldemara Murka znajduje się w centrum Katowic, jednak – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wygodzie klientów – posiada również filię w Częstochowie. W Katowicach adwokat przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 18:00. W Częstochowie z kolei można zastać go w piątki w godzinach od 10:00 do 14:00. W wypadku obydwu kancelarii wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Można również skorzystać ze specjalnego formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii.

Specjalizuje się w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, prokuraturami i Sądami w zakresie:

  • postępowań podatkowych ( Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowe, Urzędy Celne i Izby Celne) w zakresie podatku VAT i akcyzy;
  • postępowań karnych ( śledztwa, dochodzenia, postępowania sądowe i karno-skarbowe );
Katowice ul. Mariacka
Częstochowa Al. Najświętszej Maryi Panny

Kancelaria Adwokacka Waldemar Murek

adwokat katowice

ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice
tel. +48. (32) 209 12 63, tel. kom. +48. 511 709 776
e-mail: adw.murek@gmail.com
murek@adwokat.ws

Przyjmuje strony w Katowicach w poniedziałki od 15:00 do 18:00
( wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy )

NIP: 573-102-73-58

nr rachunku bankowego: 91 1050 1230 1000 0005 0167 9344
SWIFT/BIC: ING BPLPW PL91 1050 1230 1000 0005 0167 9344


Pokaż Adwokat Waldemar Murek - Katowice w serwisie Mapy Google

Kancelaria Adwokacka Aleksander Murek

adwokat częstochowa

Aleja N.M.P. 62 lokal 1, 42-200 Częstochowa
tel. +48. (32) 209 12 63, tel. kom. +48. 505 557 157
Najbliższy parking - wjazd od ulicy Racławickiej na tyłach Cepelii.

Przyjmuje strony w Częstochowie w piątki od 14:00 do 15:00
( wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ).

NIP 5732827121
REGON 382796224

nr rachunku bankowego: 19 1050 1214 1000 0092 6585 8903
Wpis w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie


Pokaż Adwokat Aleksander Murek - Częstochowa w serwisie Mapy Google

CENNIK:

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. Dz.U.02.163.1348).

Adwokat Katowice - Sprawy Karne

Podstawowymi źródłami mającymi odniesienie do prawa karnego znajdują się przede wszystkim w ustawach: Kodeks Karny, Kodeks Postępowania karnego, Kodeks Karny wykonawczy. Najważniejszym aktem prawny regulującą sprawy podatkowe jest ustawa Kodeks Karny Skarbowy. Kodeks Karny Skarbowy reguluje prawo w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Adwokat Katowice - Rozwód - Sprawy Rodzinne

Jak przebiega sprawa rozwodowa? Postępowanie ma charakter osobisty, co oznacza że nie ma możliwości reprezentowania stron postępowania przez osoby postronne. Orzeczenie rozwodu, możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu procesu sądowego, a wcześniej po złożeniu przez małżonków wniosku pozwu o rozwód. Przed sądem strona musi wykazać że nastąpił trwały rozkład pożycia na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej. Rozpraw związanych ze sprawą rozwodową, może być więcej niż jedna. Rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej zapada w formie wyroku, sąd rozstrzyga również o wielu innych czynnikach mających wpływ na dotychczasowe życie małżeństwa. Rozwód to nie jedyna droga, warto się długo wspólnie zastanowić, nim złożymy w sądzie pozew.

Adwokat Katowice - Sprawy Gospodarcze

Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Dz.U.1989.33.175 - Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

Rozpoznawanie spraw gospodarczych powierza się sądom rejonowym i sądom okręgowym, w których tworzy się odrębne jednostki organizacyjne (sądy gospodarcze). Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Adwokat Katowice - Podatki - Sprawy podatkowe

Sprawy podatkowe odnoszą się do Prawa Karnego Skarbowego, które definiuje odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Prawo Podatkowe jest jedną z gałęzi Prawa Finansowego.

Adwokat Częstochowa, Adwokat Katowice

Adwokat Waldemar Murek przyjmuje strony w swojej Kancelarii w Katowicach lub Częstochowie. Informacja na temat dostępności adwokata znajduje się wyżej.

Telefon:
+48. (32) 209 12 63, kom. +48. 511 709 776